RAKO RADA NAD ZLATO

Při výběru dlaždic na podlahy je nezbytné dodržovat požadavky na protiskluznost podlah, zejména základní požadavek vyhl. 268/2009 Sb. a ČSN 74 4505 – koeficient tření 0,3 pro byty a 0,5 pro budovy užívané veřejností.

Podle vyhlášky 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
musí mít podlahy všech bytových a pobytových místností (terasy, balkony, lodžie apod.) protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám v částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů musí protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normové hodnoty.

ČSN 74 4505 tato norma předepisuje pro vodorovné podlahy bytů koeficient tření min. 0,3. Tuto hodnotu vykazují prakticky všechny dlaždice LASSELSBERGER, s.r.o. Pro veřejná prostranství požaduje tato norma povrchy a dlaždice s koeficientem tření min. 0,5. Pro tyto účely je potřebné volit dlaždice s definovanými protiskluznými vlastnostmi, které jsou v katalozích označeny ikonami protiskluznosti.  

Při výběru glazovaných dlaždic je nutné věnovat pozornost deklarovanému stupni otěruvzdornosti PEIvždy respektovat doporučení výrobce uvedené v Technickém katalogu.

Návrh podlahy má být součástí projektové dokumentace pro provádění stavby, musí stanovit zejména podmínky úspěšné funkce podlahy po dobu její předpokládané životnosti, skladbu podlahové konstrukce, tj. jednotlivé vrstvy, jejich tloušťky, kvalitu popřípadě i složení vrstev a pracovní postupy pro jejich zhotovení. Rozmístění dilatačních a smršťovacích spár v podlaze nebo v jejích vrstvách, a jejich úpravu.

RAKO DOPORUČUJE

Protiskluzné dlaždice skupiny R10 až R13 jsou soustředěny do série TAURUS a jsou určeny především pro bezpečné podlahy ve veřejných objektech, chodbách bytových domů, vstupních a sklepních prostorách, exteriérech atd.

Slinuté keramické obkladové prvky segmentů TAURUS a KENTAUR (s katalogovými čísly   T……. ,D…….) odolávají velmi dobře mrazu a jsou zejména určeny pro vodorovné mrazuvzdorné   dlažby, např. na balkonech, terasách. Vybrané druhy mají nejvyšší odolnost proti povrchovému opotřebení otěrem. Neglazované výrobky programu TAURUS s deklarovanou protiskluzností jsou proto vhodné i pro podlahy s hustým pohybem osob, např. pro společná prostranství bytových domů, vchody, schodiště, balkony atd. Vysoce slinuté glazované dlaždice KENTAUR mají univerzální použití jako dlažba i obklad interiérů a exteriérů na plochy vystavené povětrnostním vlivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. Z tohoto důvodu jsou velmi vhodné por použití v bytech a bytových domech i v exteriéru na terasách a balkonech.

TICHÁ DLAŽBA

Slyšíte od sousedů nad vámi každý krok? Ať už v panelových bytech nebo rodinných domech, začněte se zajímat o termín „kročejová neprůzvučnost“. Je totiž dost dobře možné, že v patře nad vámi je položena keramická dlažba bez odpovídající zvukové izolace. Není však třeba se jinak praktické keramické dlažby vzdávat. Na trhu existuje zvukově izolační vložka - SDI panel.

Model systémového řešení odhlučněné keramické podlahyŘešení odhlučněné keramické podlahy
Tipy:

Zvukově izolační vložka - SDI panel utlumí při položení pod dlažbu hlučnost o 16 – 18 decibelů.
Jedná se o materiál pouze 4,8 mm tenký, který se vkládá mezi vrstvy lepidla při jinak tradiční pokládce dlaždic.
Uspoříte peníze na řešení stropních konstrukcí a vaše podlaha vyhoví platným normám.
Sousedé od Vás nic neuslyší.. hopsání děti, prudké pády předmětů atd.

SCHODY

Pro obklady schodů v interiéru a exteriéru doporučujeme použít schodové tvarovky. Do bytů, rodinných domů a exkluzivních interiérů jsou vhodné schodovky s rozměry 30 x 60 cm sérií Clay, Geo, Pietra, Rock, Sandstone Plus, Unistone, Taurus Double. Pro standardní schodiště v bytových a rodinných domech, veřejných budovách, úřadech, školách a prodejnách lze dobře využít schodovky o rozměru 30 x 30 cm sérií TAURUS, Andalusia, Antik, Travertin.
V exteriéru před bytovými domy, úřady, školami je nutno použít schodovky Taurus Granit s rozměry 30 x 30 cm s reliéfním povrchem SR7 nebo SRM a dostatečnou protiskluzností skupiny R11/B.

Použití schodových tvarovekPoužití schodových tvarovek_detailPoužití schodových tvarovek

BALKONY

Podklad musí být proveden z mrazuvzdorného vyzrálého materiálu bez dodatečných deformací, s čistým hladkým povrchem bez špíny. Podkladové plochy musí být provedeny se sklonem min. 2%. Konstrukce zábradlí musí být ukotvena mimo keramickou plochu.

Konstrukce balkonuLepení metodou Buttering-Floating

Na penetrovaný vyspádovaný podklad se nanáší ve dvou vrstvách hydroizolační vrstva pomocí tekuté hydroizolační hmoty (např. SE 6). Hydroizolační vrstva musí být spolehlivě vodotěsně napojena na odvodní armatury a vyvedena do výše min. 15 cm na přilehlé svislé plochy a zdi za pomoci pružné těsnicí pásky. Na tuto kvalitní hydroizolační vrstvu lze pokládat slinuté keramické dlaždice typu TAURUS a KENTAUR, nejlépe série Taurus Granit, Andalusia, Travertin s balkonovými tvarovkami do pružného mrazuvzdorného tmelu C2TE S1 (např. AD 530). Lepení se provádí kombinovaným nanesením lepicí hmoty na podklad i dlaždici (Buttering-Floating) s odstraněním bublin a dutin v tmelu, viz obr. 2, což zabraňuje hromadění vody pod obkladem. Vhodnější řešení nabízí rozlivová lepidla typu C1FE (např. AD 540) s tekutou konzistencí.
Při pokládce je nutno respektovat a provést předepsané dilatační spáry kolem stěn, konstrukcí a ploch delších než 3m. Během pokládání obkladu a jeho vytvrzení nesmí teplota okolního prostředí klesnout pod +5 °C. Po vytvrzení tmelu se provádí spárování mrazuvzdornou pružnou spárovací hmotou (např. GFS - CG2WA) a vyplnění dilatačních spár polyuretanovými hmotami (např. SAB).

Tipy:
Používáme pouze slinuté dlaždice glazované a neglazované, katalogové číslo Dxxxxxxx, Txxxxxxx  (KENTAUR, TAURUS).
Malé balkony do 3 m délky navrhujeme bez dilatačních spár v ploše a s balkonovými keramickými tvarovkami.
Velké terasy a balkony vždy realizujeme s použitím separačních a difuzních mezivrstev, na okapnice nepoužíváme tenké plechy, ale pevné duralové profily, např. řešení uvedené v Technickém katalogu.

Využijte možnost konzultace Vašich záměrů rekonstrukce, opravy a modernizace bytových domů s odbornými poradci RAKO.